Vítáme vás na stránkách našich ordinací

ZMĚNA LÉKAŘSKÉHO SOFTWARE

Od 2. října budeme spouštět zcela nový lékařský software. V průběhu víkendu na přelomu září a října dojde k exportu všech pacientských dat z původního programu do nového. Předpokládáme, že v období do konce roku 2023 bude téměř jistě docházet k celé řadě problémů, které se projeví v pomalejší práci našich ordinací a zřejmě i v omezení telefonických hovorů. PROSÍME VÁS O POCHOPENÍ A ZVÝŠENOU TRPĚLIVOST, protože čekací doby budou významně delší, než je obvyklé. 

Nový program nám, po jeho úplném zprovoznění, umožní lépe plánovat návštěvy pacientů, hlídat většinu termínů prohlídek, očkování či podávání léčiv. V budoucnu budeme schopni zajistit i "on line" objednávání termínů pro akutní pacienty. Naši lékaři budou mít vždy k dispozici na monitoru výsledky jednotlivých vyšetření, akutní či chronické diagnózy i průběh návštěv ordinace. Po kompletním zvládnutí všech možností programu vám poskytneme i příležitost nahlédnout do své lékařské dokumentace.