Vítáme vás na stránkách našich ordinací

MŮŽE MĚ ZVOLENÝ LÉKAŘ ODMÍTNOUT ZAREGISTROVAT?

Pokud si dle svého uvážení vyberete praktického lékaře, může se stát, že vás odmítne registrovat jako svého pacienta.

Lékař vás může odmítnout ze dvou důvodů, umožněných mu zákonem:

  • z kapacitních důvodů - tedy když by přijetím dalších pacientů bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak,  že by nebyl schopen novým pacientům již zajistit řádnou zdravotní péči nebo by došlo ke zhoršení kvality péče o dříve registrované pacienty. Takový lékař většinou deklaruje naplnění své kapacity buď písemně v čekárně nebo ústním sdělením. Lékař však nesmí odmítnout pouze konkrétního pacienta selektivně a následujícího přijmout do registrace, pokud se mu prokazatelně nezmění kapacita.
  • z důvodů dostupnosti - tedy pro přílišnou vzdálenost místa trvalého či přechodného pobytu pojištěnce od ordinace pro výkon návštěvní služby

Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče vám musí lékař písemně potvrdit (z.č. 48/1997Sb., §11, odst.1, písm.b).

Posouzení kapacity či dostupnosti je vždy plně v pravomoci lékaře. Z jiných důvodů, než výše uvedených,  vás lékař nemůže odmítnout registrovat.