Vítáme vás na stránkách našich ordinací

SVOBODNÁ VOLBA LÉKAŘE

Jste-li řádným pojištěncem některé ze zdravotních pojišťoven s oficiální působností v České republice, máte právo vybrat si svého praktického lékaře svobodně, dle vlastního uvážení tak, aby vám tato volba plně vyhovovala. Zvolit si lékaře můžete dle svých potřeb a priorit kdekoliv,  nemusí to tedy být ten nejbližší vašemu trvalému bydlišti. Je zcela na vás, zda si za hlavní kriterium, podle kterého vybíráte, zvolíte odbornost lékaře, jeho přístup k pacientům, délku ordinační doby, dopravní dostupnost nebo to, že se znáte ze Spolku pěstitelů macešek. Svou volbu nemusíte nikdy a nikomu zdůvodňovat.

Právo svobodné volby je vám zaručeno zákonem č. 48/1997Sb. (§11, bod 1, odst. b) v platném znění, který svým zněním konkretizuje jeden z principů Listiny základních práv a svobod (z.č. 2/1993 Sb., článek 31).