Vítáme vás na stránkách našich ordinací

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A POTVRZENÍ

Veškeré požadované administrativní úkony, tedy:

  • výpisy z dokumentace
  • agenda řidičských průkazů
  • agenda zbrojních průkazů
  • agenda potravinářských průkazů
  • potvrzení k přihláškám ke studiu

další požadovaná potvrzení o zdravotním stavu (vyjma pracovnělékařských prohlídek) zajišťujeme po předchozí telefonické domluvě na čísle 495 865 259 nebo na základě žádosti zaslané na mailovou adresu ordinace@palea.cz . Upozorňujeme na skutečnost, že tyto výkony jsou placené, úhradu provedete při vyzvednutí dokladu v sesterně č. 1.

Administrativní úkony vyžadující lékařskou prohlídku provádíme v objednaných termínech. Při svém plánování orientačně počítejte s objednací dobou 7 - 10 dnů. Administrativní úkony vycházející z lékařské dokumentace pacienta připravíme k vyzvednutí do 1 týdne po telefonické domluvě.