Vítáme vás na stránkách našich ordinací

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

Níže uvedené služby poskytujeme pouze našim registrovaným pacientům. Tato vyšetření a úkony nemůžeme účtovat zdravotním pojišťovnám, proto si je plně hradíte sami. Úhradu lze provést běžnými druhy platebních karet nebo v hotovosti, vždy u sestry.

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

   
Požadovaný úkon Cena
   
Řidičský průkaz  
- první prohlídka a vyšetření
700,00 Kč
- vyšetření pro navrácení průkazu po odebrání 900,00 Kč
- vyšetření po 65. roce věku příp. rozšíření ŘP 600,00 Kč
   
Zbrojní průkaz  
- každé jednotlivé vyšetření 700,00 Kč
- výpis z dokumentace, dodatečná potvrzení 500,00 Kč
   
Potravinářský průkaz  
- každé jednotlivé vyšetření 200,00 Kč
- výpis z dokumentace, dodatečná potvrzení 300,00 Kč
- mimořádné preventivní vyšetření na žádost pacienta 1000,00 Kč
- laboratorní odběry a odborná vyšetření  dle ceníku
Přihláška na VŠ  
- potvrzení každého formuláře 150,00 Kč
Očkování  
- očkovací výkon 300,00 Kč
- očkovací látka dle druhu
   
Dokumentace  
- výpis z dokumentace pro pojišťovnu 350,00 Kč
- každý jednotlivý výtisk Lékařské zprávy (přílohy pro pojišťovnu)
150,00 Kč
- výpis z dokumentace pro pojišťovnu ručně vyplňovaný (spec.formuláře) 500,00 Kč
- výpis z dokumentace pro osobní potřebu 350,00 Kč
- vyplnění žádosti o lázeňskou nebo rehabilitační péči 300,00 Kč
- vyjádření registrujícího lékaře pro Úřad práce 250,00 Kč
- různá nespecifikovaná potvrzení o zdravotním stavu bez prohlídky
250,00 Kč
- nespecifikované zdravotní prohlídky na žádost pacienta 700,00 Kč
 Platnost ceníku od 1. července 2022