Vítáme vás na stránkách našich ordinací

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

Níže uvedené služby poskytujeme pouze našim registrovaným pacientům. Tato vyšetření a úkony nemůžeme účtovat zdravotním pojišťovnám, proto si je plně hradíte sami. Úhradu lze provést běžnými druhy platebních karet nebo v hotovosti, vždy u sestry.

CENÍK POLOŽEK HRAZENÝCH PACIENTEM
Název fakturační položky Cena za jednotku Sazba DPH CENA vč. DPH
Řidičský průkaz - PRVNÍ PROHLÍDKA A VYŠETŘENÍ, PŘÍP. ROZŠÍŘENÍ 625 12 700
Řidičský průkaz -VYŠETŘENÍ PO 65. ROCE VĚKU  535,71 12 600
Řidičský průkaz -VYŠETŘENÍ PRO NAVRÁCENÍ PRŮKAZU PO ODEBRÁNÍ 892,86 12 1 000
Zbrojní průkaz - PROHLÍDKA 892,86 12 1 000
Zbrojní průkaz - DODATEČNÁ POTVRZENÍ BEZ PROHLÍDKY 402,22 12 450
Zbrojní průkaz - MIMOŘÁDNÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA 1 339,29 12 1 500
Zbrojní průkaz - POTVRZENÍ PRŮKAZU 413,22 21 500
Zbrojní průkaz - VÝPIS Z DOKUMENTACE PRO ZP 413,23 21 500
Potravinářský průkaz - VYŠETŘENÍ, PROHLÍDKA 178,57 12 200
Potravinářský průkaz - SAMOPLÁTECKÉ EXTERNÍ VYŠETŘENÍ(parazitol.aj.)   12 dle prov.lab.
MIMOŘÁDNÉ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTA 1 000,00 0 1 000
VŠ - POTVRZENÍ JEDNOHO FORMULÁŘE PŘIHLÁŠKY 206,61 21 250
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE PRO PACIENTA 330,58 21 400
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTU 495,87 21 600
JINÁ POTVRZENÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY BEZ PROHLÍDKY 123,97 21 150
KOPIE ODBORNÉ ZPRÁVY/VYŠETŘENÍ 82,64 21 100
VYSTAVENÍ NÁHRADNÍHO HLÁŠENÍ PN -1 STRÁNKA  124 21 150
NAHLÉDNUTÍ DO ZDRAV. DOKUMENTACE ZA PŘÍT. ZDRAV. PRAC. 0,25 HOD. 413,22 21 500
KOPIE ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE PRO PACIENTA - 1 strana A4 41,32 21 50
POŠTOVNÉ + OBÁLKA 74,38 21 90
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE PRO KOMERČNÍ POJIŠTOVNU 330,58 21 400
RUČNĚ VYPLŇOVANÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE PRO POJIŠŤOVNU - SE SOUHLASEM PACIENTA 537,19 21 650
HLÁŠENÍ ÚRAZU - ZPRÁVA PRO POJIŠŤOVNU 413,22 21 500
VYPLNĚNÍ  FORMULÁŘE NA LÁZNĚ A REHABIL. ÚSTAV  289,26 21 350
OČKOVÁNÍ (=VÝKON)  BEZ OČKOVACÍ LÁTKY  250 0 250
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE VČETNĚ VAKCÍNY 550 0 550
PREVENAR - OČKOVACÍ LÁTKA + APLIKACE 1 600,00 0 1600
FSME - OČKOVACÍ LÁTKA + APLIKACE  1200 0 1200
 TWINRIX  - OČKOVÁCÍ LÁTKA + APLIKACE  1 800,00 0 1800
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA PRAKTICKÝM  LÉKAŘEM  580,36 12 650
NESPECIFIKOVANÉ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST PACIENTA - PROHLÍDKA   758,93 12 850
SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NA ŽÁDOST PACIENTA 1 071,43 12 1200
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ NA ŽÁDOST NEMOCNÉHO 580,36 12 650
VYŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VŮDCE PLAVIDLA 625 12 700
EXTERNÍ ODBORNÁ VYŠETŘENÍ DLE CENÍKU POSKYTOVATELE   12  
Platný od 26.6.2024
!!! Ceny očkovacích látek se mohou měnit dle aktuální ceny dodavatele !!!
 
 Platnost ceníku od 1. března 2024