Vítáme vás na stránkách našich ordinací

OBJEDNÁVÁNÍ TERMÍNŮ

Na tato vyšetření a úkony se musíte objednat předem:

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

U předoperačního vyšetření počítejte se DVĚMA návštěvami ordinace. NEJPOZDĚJI 10 dnů před plánovaným termínem operace zvolte první návštěvu ordinace. S sebou přineste veškeré podklady, které jste k plánované operaci obdrželi, naši lékaři vám podle typu operace připraví žádanku na nutné odběry a případná speciální vyšetření. 

Druhý termín je termínem předoperační prohlídky a ten si můžete objednat přímo při své první návštěvě u sestřiček, které objednávání termínů zajišťují nebo se objednávejte telefonicky na čísle 495 865 282.

Při druhé návštěvě tedy absolvujete prohlídku. K této prohlídce musí vyšetřující lékař již mít k dispozici výsledky odběrů a dalších objednaných vyšetření. Nenechávejte proto termíny odběrů a speciálních vyšetření na poslední chvíli, jejich zpracování a doručení výsledků k nám do ordinací nějakou dobu trvá.

Na obě návštěvy musíte přinést s sebou Doporučení od lékaře zajišťujícího operaci, Průkaz zdravotní pojišťovny a případné další náležitosti, které Vám sdělí sestřička při objednávání termínu prohlídky.

PROHLÍDKY PRO ŘIDIČSKÉ A ZBROJNÍ PRŮKAZY

Termín prohlídky si domluvte telefonicky na čísle 495 865 282, včetně potřebných náležitostí. Stáhněte si na našich stránkách v záložce INFORMACE PRO PACIENTY, bod FORMULÁŘE KE STAŽENÍ potřebný formulář Žádosti, vyplňte jej a přineste s sebou. Dále si s sebou přineste Občanský průkaz, Průkaz zdravotní pojišťovny, brýle či naslouchátko, pokud je máte předepsány. Jedná-li se o prodloužení Řidičského průkazu nebo jeho rozšíření přineste s sebou i platný řidičský průkaz.

Může se stát, že budete muset absolvovat i některá speciální vyšetření dle požadavků lékaře, nenechávejte tedy prohlídku na poslední chvíli.

POTVRZENÍ PRO STUDIUM NA VŠ

Termín prohlídky si domluvte telefonicky na čísle 495 865 282, včetně potřebných náležitostí. S sebou přineste Občanský průkaz, Průkaz zdravotní pojišťovny, Formulář, který potřebujete potvrdit, brýle či naslouchátko, pokud je máte předepsány.

Může se stát, že budete muset absolvovat i některá speciální vyšetření dle požadavků lékaře, nenechávejte tedy prohlídku na poslední chvíli.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Postup objednávání včetně potřebných záležitostí je podrobně popsán na těchto stránkách v záložce INFORMACE PRO PACIENTY, bod PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ /ZÁVODNÍ/ PROHLÍDKY

Postup objednávání, včetně potřebných náležitostí, je podrobně popsán ve smlouvě, kterou má Váš zaměstnavatel s námi uzavřenu.

Pokud potřebujete Pracovnělékařskou prohlídku jako náš registrovaný pacient, tedy jste zaměstnán v malé firmě, která nemá smluvně určeného závodního lékaře, zavolejte na číslo 495 865 282 a domluvte si termín i vše, co si musíte přinést.