Vítáme vás na stránkách našich ordinací

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

U registrovaných pacientů provádíme pravidelné preventivní prohlídky v termínech vyžadovaných zdravotnickými zákony a vyhláškami. Tyto prohlídky jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

Poté, co se u nás zaregistrujete, sjedná s Vámi sestřička termín a přesný čas vstupní (registrující) prohlídky. Tento termín bude pro Vás závazný, ve vlastním zájmu jej prosím dodržte přesně. Termínový rozpis je schválený na celý den. Za Vámi přichází další pacient, přijdete-li později, budete muset čekat zda se v programu lékaře, provádějícího prevenci, uvolní prostor pro provedení Vaší prohlídky.

Termíny preventivních prohlídek za Vás hlídáme, až nastane čas další pravidelné prevence, pozveme Vás formou SMS zprávy a navrhneme Vám možný termín. Tento termín, prosím potvrďte způsobem, uvedeným v SMS zprávě. Pokud se Vám navržený termín nehodí, kontaktujte co nejdříve telefonicky (tel.č. 495 865 282) naše sestřičky v ordinaci a domluvte s nimi jiný termín.

Na preventivní prohlídku s sebou přineste:

  • zprávy od odborných lékařů, které jste nám ještě nedoručili
  • používané korekční pomůcky - brýle, naslouchátko aj.
  • lahvičku s močí

Preventivní prohlídky jsou velmi důležitou součástí komplexní péče o zdraví. Mohou předejít celé řadě závažných onemocnění nebo je zachytit již v jejich počátcích, kdy je pravděpodobnost vyléčení velmi vysoká a náklady zdravotního pojištění, vynaložené na léčbu,  jsou přijatelné. Tuto skutečnost promítá zákon i do následujících ustanovení: "Pacienti jsou dle z.č. 48/1997Sb., §12, písm e) povinni se na vyzvání podrobit preventivní prohlídce. Při opakovaném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč."